Gratis

Hvad laver en præst? (8.-9. kl.)

Årshjul for kirken

Beskrivelse

Meget af præstens arbejde er usynligt. Det foregår nemlig uden for kirken. Nogle gange på præstens kontor, andre gange i folks stuer. De fleste opgaver er om dagen, men en gang imellem ringer telefonen om natten, fordi et menneske er dybt ulykkelig og har brug for en præst. 

Hjemme
Eleverne forbereder spørgsmål til besøget hos præsten, hvor de skal høre om præstens arbejde. 

Ude
Præsten kommer bl.a. ind på

  • Hvordan han/hun forbereder og holder en gudstjeneste
  • Hvordan han/hun forbereder og holder ritualer som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse
  • Hans/hendes øvrige opgaver som fx sorggrupper, hjemmebesøg og besøg på væresteder

Hjemme
Eleverne skal forholde sig til de arbejdsopgaver og de arbejdsvilkår, præsten fortalte om.

Eleverne kan prøve kræfter med præstens opgave med at få de gamle bibeltekster til at spejle nutidige forhold. De skal arbejde med to specifikke tekster og tre salmer. Der er arbejdsspørgsmål og forslag til opgaver under undervisningsmaterialer.

Lærervejledning findes under undervisningsmaterialer.

Formål

Lad dine elever blive klogere på præstens arbejdsopgaver og arbejdsvilkår og lad dem forholde sig til, hvad de tænker om arbejdet som præst.

Lad dem arbejde med to bibeltekster, så de kan prøve kræfter med at lade de gamle tekster spejle forhold i deres eget liv, og lad dem arbejde med tre salmer.

Sted
Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive
Undervisningsmateriale

VØL-model intro:

VØL-modellen:

Lærervejledning:

Kirkeåret og dets farver:

Efterbehandling af besøget hos præsten: Skriveskabelon - hvad laver en præst

Tekstarbejde: 3 mosebog elevark

Tekstarbejde: Den barmhjertige samaritaner - elevark

Tekstarbejde: Forslag til opgaver

Tekstarbejde: Ordkort 1

Tekstarbejde: Ordkort 2

Tekstarbejde: Skabelon til mindmap

Arbejde med salmer: Herre du vandrer forsoningens vej - link

Arbejde med salmer: Herre jeg vil takke dig - link

Arbejde med salmer: Du skal elske din næste som dig selv - link