For udbydere

Undersøgende

Læringsportalen Skive bringer dagtilbud, skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Her sættes kontakten til interne og eksterne partnere i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet.

Hvad er en udbyder på Læringsportalen Skive?

En udbyder på læringsportalenskive.dk tilbyder et læringsrum for vores børn, unge og fagprofesionelle inden for skole- og dagtilbudsområdet.

Eksterne udbydere kan være virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturinstitutioner m.fl.

Interne udbydere kan være ansatte i Skive Kommune fra alle afdelinger, enheder, netværkspersoner, forvaltninger, kulturinstitutioner m.fl.

Fælles for alle udbydere er, at de bidrager til vores børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Kriterier for udbydere

For at kunne blive udbyder på læringsportalenskive.dk skal man udbyde læringsforløb til en eller flere af Læringsportalen Skives målgrupper: dagtilbud og grundskole. Der stilles ikke specifikke krav til typen af udbyder – det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for den enkelte målgruppe.

Vil du gerne være udbyder?

Tag kontakt til redaktøren på laeringsportalenskive [at] skivekommune [dot] dk, som herefter opretter dig som udbyder. Herefter kan du selv lægge læringsforløb op. Du finder en vejledning hertil nedenfor.

Vi kvalitetssikrer alt og godkender dine tilbud. Gennem platformen synliggøres dine læringsforløb til skoler og daginstitutioner.

Som virksomhed kan du få sparring og hjælp til at udvikle læringsforløb, så de bliver relevante i undervisningssammenhæng eller i arbejdet med pædagogiske læreplaner.