For udbydere

Undersøgende

Læringsportalen Skive bringer dagtilbud, skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Her sættes kontakten til interne og eksterne partnere i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet.

Hvad er en udbyder på Læringsportalen Skive?

En udbyder på læringsportalenskive.dk tilbyder et læringsrum for vores børn, unge og fagprofesionelle inden for skole- og dagtilbudsområdet.

Eksterne udbydere kan være virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturinstitutioner m.fl.

Interne udbydere kan være ansatte i Skive Kommune fra alle afdelinger, enheder, netværkspersoner, forvaltninger, kulturinstitutioner m.fl.

Fælles for alle udbydere er, at de bidrager til vores børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Udbyderens ansvar

For at kunne blive udbyder på læringsportalenskive.dk skal man udbyde læringsforløb til en eller flere af Læringsportalen Skives målgrupper: dagtilbud og grundskole.

Der stilles ikke specifikke krav til typen af udbyder – det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for den enkelte målgruppe.

Som udbyder udvikler man selv læringsforløbet, og ligeledes opretter og vedholder man selv læringsforløbet her på hjemmesiden.

Udbyderen har selv ansvaret for ophavsrettigheder til alt indhold, fx tekst, billeder og materialer.

Redaktionen tilbyder udbydere sparring til den faglige forankring og oprettelse som udbyder i systemet.

Kriterier for læringsforløb

  • Læringsforløb skal som udgangspunkt udbydes inden for Skive Kommunes grænser. Udbyderen behøver dog ikke have adresse i Skive Kommune. Spørg os, hvis du er i tvivl.
  • Der skal være en formålsbeskrivelse samt en beskrivelse af forløbets indhold.
  • Der er ikke krav om, at tilbuddet er gratis, men billigt er bare bedst.

Vil du gerne være udbyder?

Tag kontakt til redaktøren på laeringsportalenskive [at] skivekommune [dot] dk, som herefter opretter dig som udbyder. Herefter kan du selv lægge læringsforløb op. Du finder en vejledning hertil nedenfor.

Redaktionen kvalitetssikrer alt og godkender dine tilbud. Gennem platformen synliggøres dine læringsforløb til skoler og daginstitutioner.