Vil du være udbyder?

Undersøgende

Hvordan kan du som ekstern eller intern udbyder være med?
Du kontakter os - klik på linket til højre.

Du oprettes som udbyder og kan selv lægge læringsforløb/tilbud op. Vi kvalitetssikrer alt og godkender dine tilbud. Gennem platformen synliggøres dine læringsforløb til skoler og daginstitutioner.

Du kan få sparring og hjælp ift. dine tilbud, så de bliver relevante i undervisningssammenhæng eller i arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Hvad vil vi?

Vi vil gerne bringe skole, dagtilbud og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Her sætte kontakten til interne og eksterne partnere i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet.

Interne udbydere kan være:

Allerede ansatte i Skive Kommune fra alle afdelinger, enheder, netværkspersoner, forvaltninger, kulturinstitutioner mv., som vil bidrage til vores børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Eksterne udbydere kan være:

Virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturinstitutioner m.fl, som også vil bidrage til vores børn og unges læring, udvikling og trivsel.