Skive Kirke

Præsentation

Skive Kirke udbyder forskellige forløb til både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Vi stræber efter at være et attraktivt, eksternt læringsrum, der kan bidrage positivt til særligt kristendomsfaget, men også til dansk, historie, musik og samfundsfag.

Har du ideer eller ønsker til, hvad vi skal udbyde, så giv endelig lyd.

Vores tilbud er gratis.

Kontakt
Mette Thybo Jensen
Kirke- og kulturmedarbejder
23 67 41 77

Tilbud fra Skive Kirke

Grundskole