Gratis

Vindmøller

Vindmøller på land

Beskrivelse

Bliv inspireret her

Vi ved, vejret er der hele tiden, og vinden er en del af vejret. Vinden er årsagen til, at vindmøllens vinger kan dreje rundt og lave energi, så vi får elektricitet til vores huse. Elektriciteten bruger vi til at få strøm, så vi kan få lys, varme og se tv og spille iPad.

Hvad mon børnene tænker om vinden og vejret? Hvad ved de om det? Kan vi se og mærke vinden og vejret? Spørg jeres børnegruppe!

I dette forløb finder I en række forslag til, hvordan I kan arbejde med temaer ”Vind og Vejr” ud fra en naturfaglig og en natursproglig vinkel. I finder links til gode materialer, som er spændende at dykke ned i sammen med børnene.

Særligt vinden er det bærende element i dette forløb. Vinden er fyldt med energi. Det finder I ud af, når I skal i gang med at lave jeres egne vindmøller hjemme i børnehaven.

Endelig skal I besøge Niels, der er medejer af en vindmølle. Niels ved meget om vindmøller, og han er parat til at fortælle jer om dem. I får mulighed for at komme med ham ind i vindmøllen. Det bliver uden tvivl et besøg, børnene vil huske…

Aktiviteter

Fremgangsmåde

  1. Vi taler om vind og vejr
  2. Observer vinden på legepladsen
  3. Lav en vindmølle 1
  4. Lav en vindmølle 2
  5. Tegn og mal en vindmølle
  6. Generatordansen
  7. Blæsten kan man ikke få at se

Formål

At børnene

  • får en masse viden om natur og naturfænomener – særligt vinden og energien
  • får en viden om vinden og vejrets betydning
  • får oplevelser, udfordringer og erfaringer omkring arbejdet med naturfænomener gennem leg og eksperimenter
Inspirationsmateriale

Vi taler om vind og vejr:

Observer vinden på legepladsen:

Tegn og mal vindmøllen:

Lav en vindmølle (1):

Lav en vindmølle (2):

Generatordansen:

Blæsten kan man ikke få at se: