Center for psykiatri og rusmiddel

Præsentation

Center for Psykiatri og Rusmiddel udbyder en række oplæg og undervisningsforløb omhandlende alkoholkultur, gruppepres, rusmidler virkning/bivirkning med videre. Alle forløb kan tilrettelægges ud fra de enkelte skolers ønsker og behov.
Videre tilbydes sparring, undervisning og oplæg for fagpersoner ifht. tidlig opsporing og den svære samtale. Der tilbydes også gruppeforløb til børn og unge som vokser op i familier hvor forældre eller andre nære relationer er ramt af psykisk sygdom og/eller rusmiddelproblemer.

Alle skoler tilbydes et oplæg til forældre på 7. og 8. årgang med fokus på alkohol, ruskultur og risikoadfærd. På 8. årgang tilbydes alle klasser et kortere undervisningsforløb omhandlende ruskultur, rusmidlers virkning/bivirkning samt håndtering af gruppepres.

Alle tilbud er gratis for både skoler, foreninger og enkeltpersoner.

Kontakt
Karina Eriksen
Forebyggelseskonsulent
24878656

Tilbud fra Center for psykiatri og rusmiddel

Grundskole