Gratis

Lego Wedo 2.0

Lego wedo 2.0

Beskrivelse

Skal dine elever arbejde med de første programmeringer er Lego Wedo 2.0 et oplagt valg. 

Eleverne kender for de fleste vedkommende Lego og er derfor ikke så berøringsangste over for teknologien. 

I Lego Wedo 2.0 er der en lang række begynderopgaver, hvor der er bygge- og kodningsvejledninger, når eleverne er blevet trykke ved begynderopgaverne kan man arbejde videre i de halvåbne opgaver hvor eleverne bruger deres viden fra de første opgaver. 

Lego Wedo 2.0 vil være oplagt at bruge, hvis eleverne tidligere har arbejdet med Blue Bots. 

Programmeringssproget er som udgangspunkt blokprogrammering. Som noget nyt kan Legos produkter også kodes fra scratch. Hvilket giver mulighed for kodning i b.la. tekst såsom Python, Java, CC+

Aktiviteter

Der er fra Legos side allerede beskrevet en lang række øvelser og foreslåede rækkefølger man kan gribe det an i. 

Vores anbefaling er at man tager udgangspunkt i Legos prograssion. 

Forberedelse

Eleverne har kendskab til overførsel via Bluetouth 

Efterbehandling

Når man er færdog med forløbet, kan der lånes et klassesæt Lego Wedo 2.0 med hjem i klassen. 

Formål

At eleverne stifter bekendskab med blokprogrammering og kodning 

At eleverne oplever at man via ipad eller pc, kan styre en robot 

At eleverne opnår kendskab til forskellige teknologier 

Tilmelding

Vil du gerne booke et forløb, kontakt da: 

Marco: jens1998 [at] skiveskoler [dot] dk

Søren: Soer3033 [at] skiveskoler [dot] dk