Gratis

Byg til strandturen

Strand

Beskrivelse

Hvad kan du se under vandoverfladen? Hvordan fanger du krabben, der gemmer sig mellem stenene? Byg redskaberne I skal bruge på jeres tur til stranden.

Forløbsbeskrivelse

Byg til strandturen er ét af flere forløb som er designet til Vandkantskolen i Glyngøre.

Krabbefiskestang og vandkikkert kan laves både nemt og billigt, og så kan I rigtig komme til at iagttage det kystnære liv i fjorden.  

Eleverne kan arbejde sammen parvis, hvor de skal forstå og følge en byggevejledning. Det vil være fint, hvis hver elev får bygget sin egen vandkikkert og krabbefiskestang.

Forløbet kan med fordel kombineres med ”Stranden - et hav af liv”.  

Her er yderligere links og forslag til emner I kunne arbejde med før og/eller efter turen til stranden: 

Safari på det lave vand skoven-i-skolen.dk

Strandkrabbe- Skaldyrcenter E-learning

Byg en krabbefanger skoven-i-skolen.dk

Økosystemer- Skaldyrcenter E-learning

Krappen som føde: Krabbesuppe af egen fangst - Nem Opskrift fra Arla Arla

Undersøg en strandkrabbes gællestrøm og disseker gællerne: Havmiljø og iltsvind skoven-i-skolen.dk

Formål

I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Vandkantskolen i Glyngøre og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Sted

Mødestedet aftales med Jesper Krogh. 

Mail: jenk [at] museumsalling [dot] dk

Tlf: 2072 8785. 

Undervisningsmateriale

Krabbefiskestang:

Vandkikkert: