Gratis

Aktiv dødshjælp - en levende debat

Solnedgang med træ i silhuet - fotograf Allan Gade

Beskrivelse

Vores statsminister har under Folkemødet 2023 blæst liv i debatten om aktiv dødshjælp. Der gives ingen enkle svar, når eleverne skal igang med at diskutere et af samfundets etiske dilemmaer.    

Besøget i kirken kan med fordel lægges i midten eller slutningen af forløbet, så eleverne har arbejdet sig ind på temaet og har nået at formulere nogle spørgsmål til præsten. 

Stadigt flere danskere siger ja til aktiv dødshjælp, men sker der et skred, når vi begynder at tage livtag med livets ukrænkelighed, eller bør vi selv have retten til at kræve at livet skal afsluttes? Med eksempler fra lande som Holland og Schweiz, hvor assisteret selvmord er tilladt, går præsten ind i dialogen med eleverne om dette etiske dilemma.

OBS: Hav debatten på Hospice Limfjord
Det er også muligt at besøge Hospice Limfjord, hvor en af deres sygeplejersker også gerne vil indgå i debatten med dine elever sammen med præsten. Hvis det har interesse kan du kontakte en af sygeplejerskerne Iben Holøv Thomsen eller Susanne Mejdal på tlf. 96 14 87 00 eller mail info [at] hospicelimfjord [dot] dk.   

Forberedelse

HJEMME

Død og pine - undervisningsmateriale fra Etisk råd
Etisk Råd har udgivet et temahæfte om aktiv dødshjælp. Hæftet kan downloades fra deres hjemmeside: Død og Pine. Det giver et godt grundlag for en debat med sognepræsten.

Hæftet er bygget op med en indledning og en kort definition af ”etik”. Kapitel 1 handler om den unge franskmand Vincent Humbert, der efter en ulykke blev lam fra halsen og ned og ønskede hjælp til at dø. Kapitel 2 følger hverdagen på en intensivafdeling, hvor patienterne ofte svæver mellem liv og død, og personalet skal tage stilling til om behandlingen skal fortsættes eller stoppes. I kapitel 3 stilles en række opgaver med udgangspunkt i tre cases, og i kapitel 4 defineres en række etiske begreber. På rådet hjemmeside kan du også finde andre materialer om emnet: Rapporter, debatindlæg og definitioner af begreber i debatten.

De fire etiske principper: nytte, pligt, sindelag og konsekvens
Præsenter eleverne for de fire etiske principper: nytteetik, konsekvensetik, pligtetik og sindelagsetik. Inddel dem i grupper og lad hver gruppe anskue aktiv dødshjælp ud fra et af de fire principper. De skal nu finde argumenter for og imod aktiv dødshjælp ud fra deres etiske ståsted.

Efterbehandling

HJEMME

Tilbage i klassen, vil det være relevant at samle op på argumenterne fra dialogen med præsten.

Bidrog præsten med nye argumenter? Skilte argumenterne sig ud, fordi de har rod i et kristent fundament?

Hvilke indtryk gjorde dialogen på eleverne?

Formål

Er det etisk i orden at yde aktiv dødshjælp til en ung kvinde, der er blevet lam fra halsen og ned og derfor ikke ønsker at leve mere? Efterhånden mener mange danskere, at aktiv dødshjælp bør være tilladt i Danmark, men hvad mener dine elever? Og hvad mener kirken?

Sted
Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive
Undervisningsmateriale

Etiske principper: