Gratis

Krible Krable - Børnehave

Billede af en sommerfugl

Beskrivelse

Det vrimler med smådyr rundt omkring os – det krible krabler næsten, hvor end man kigger hen. Vi skal på jagt på efter og blive klogere på insekter, snegle, edderkopper, bænkebidere med flere. Ved at kigge nærmere på de små dyr, kan vi lære meget om tilpasninger, forsvar, camouflage mv.

Aktiviteter

Vi fordyber os i smådyrenes verden.

Vi undersøger et områdes insekt- og smådyrsfauna ved at indsamle områdets arter. Undervejs afprøver vi forskellige fangstmetoder. Vi er nysgerrige og roder, graver og fanger alt, hvad vi kan komme i nærheden af. Det er en evig skattejagt, hvor man kan blive ved med at finde nye spændende og imponerende krible krable-arter. Forhåbentlig når vi også over på marken ved siden af Naturcenter Brokholm og undersøger, om der virkelig er smådyr i kokossen?

Dagen vil byde på forskellige bevægelseslege og aktiviteter, der lærer børnene om smådyrenes liv og adfærd.

Forberedelse

Hvilke smådyr kan I finde på jeres på legeplads? Er der nogle, som I tit ser? Er der nogle, som gemmer sig?

Syng Povl Kjøllers sang ”Krible Krableland”. Vi vil synge sangen, når I kommer til Brokholm. Link til sangen findes under "Materialer".

Efterbehandling

Gå på smådyrjagt i jeres eget område. Lav eventuelt kartoffelfælder og se hvad I kan fange. 

Måske får I lyst til at tegne udvalgte smådyr - eller lave dem i f.eks. trylledej eller andre kreative materialer.

Formål

Forløbet har til formål at understøtte og stimulere børnenes naturlige interesse for smådyrene omkring dem.

Børnene bliver fortrolige med insekter og andre små dyr og lærer at kende forskel på og kategorisere insekter, spindlere, tusindben, skolopendre mm.

Vi beskæftiger os med håndtering af smådyr og respekt for de levende væsener.

Sted
Naturcenter Brokholm
Vejsmarkvej 15
7870 Roslev

Forløbet finder sted i den lille skov og området omkring Naturcenter Brokholm.

Inspirationsmateriale

Organisering af dagen

Her kan I finde info om og inspiration til organisering af jeres dag på Naturcenter Brokholm.

Link til Povl Kjøllers sang ”Krible Krableland” på Youtube.

Link til teksten til Povl Kjøllers sang "Krible Krableland"

Tilmelding